Podatki o vrtcu

Ustanovitelj:
Župnija Slovenska Bistrica

Ustanovitev zavoda:
14.01.2007 Akt o ustanovitvi Zavoda sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica

Status:
Zasebni katoliški vrtec s koncesijo

Vzgojni program:
Državni Kurikulum za vrtce in Program katoliških vrtcev

Vpis v razvid vrtcev:
09.11.2007 Ministrstvo za šolstvo in šport

Koncesijo podelila:
Občina Slovenska Bistrica leta 2007

Matična številka: 2268531

Davčna številka: 21145245

Šifra dejavnosti: 85.100

TRR: 04430-0001353167