Vizija in poslanstvo

Vrtec Blaže in Nežica je majhen, simpatičen katoliški vrtec s koncesijo, ki deluje na podlagi nacionalnega Kurikuluma za vrtce in otrokom s svojo lego in okolico ponuja številne dodatne možnosti celostnega razvoja. Razvoj senzibilnosti in delovanje v skladu s katoliškimi vrednotami predstavlja otrokov in vzgojiteljev vsakdan in tako bogati družinsko življenje naših otrok in življenje v širši okolici. Tudi z letošnjim šolskim letom in novo pridobljenim statusom »zdravega vrtca« spremljamo vsakega izmed otrok in ga doživljamo kot pomemben del pri oblikovanju tople in pozitivne klime v naših igralnicah. Ob tem pa v našem vrtcu:

  • vsem otrokom zagotavljamo optimalen razvoj. Vsak otrok je opažen in sprejet,
  • ustvarjamo in ohranjamo varno, spodbudno, kreativno, zdravo, prijazno, prijetno in zanimivo okolje za otroke,
  • otroku znamo prisluhniti, ga objeti in ga imeti radi,
  • odprti smo za nova znanja in izkušnje. Raziskujemo nove možnosti in poti,
  • vsi delavci vrtca se učimo in ustvarjamo lepši in boljši svet,
  • vzgajamo v duhu prijateljstva, razumevanja, strpnosti, enakopravnosti in sprejemanja drugačnosti,
  • s starši vzpostavljamo enakopraven partnerski odnos in jim pomagamo pri vzgoji otrok,
  • starše spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in s tem bogatimo naše delo in poslanstvo.

 

Ne moremo delati velikih stvari – delamo le majhne stvari z veliko ljubeznijo.

     Mati Terezija