Najpogostejša vprašanja

Kako poteka uvajanje v vrtec?

September je tako imenovani uvajalni mesec. Namenjen je vsem, ki se srečujejo znotraj vrtca – otrokom, njihovim staršem in vzgojiteljicam. V tem času se drug na drugega navajamo in drug drugega spoznavamo. Lahko se zgodi, da ima otrok težave s prihodom v vrtec tudi kasneje, mogoče je bil zaradi bolezni dalj časa odsoten in ima krizo prihoda kdaj pozneje.

Kako staršem olajšati situacijo ločitve?

Pogosto je staršem težje pustiti otroka v vrtcu, kakor otroku ostati tam. Staršem ni enostavno ob dejstvu, da so otroka pustili v rokah tuje osebe. Priporočam jim, da čim bolje spoznajo strokovni delavki, ki bosta z otrokom v času, ko bodo v službah. Vzgojiteljicama naj zaupajo o navadah svojega otroka, se pozanimajo o življenju in dejavnostih v vrtcu. Tako bodo lažje vzpostavili zaupljiv odnos do njih. Zaupanje med starši in vzgojiteljicama v največji meri vpliva na otrokov občutek varnosti. Otrok je čustveno zelo navezan na svoje starše, zato se vse njihove skrbi in nezaupanje prenesejo nanj.

Kako otrokom olajšati situacijo ločitve?

Starši naj bodo v uvajalnem mesecu še posebej strpni. Priporočljivo je postopno uvajanje v vrtec. Starši v prvih dneh otroka spremljajo v skupini, se z njim igrajo in postopno čas bivanja v vrtcu podaljšujejo. Otrok se v vrtcu bolje počuti, če lahko opazuje svojega starša pri igri, spoznava, da je tudi staršu v vrtcu lepo. Vsak otrok doživlja prehod od doma v vrtec na sebi lasten način, tako je težko določiti, koliko časa je priporočljivo otroka spremljati, koliko ur naj za začetek ostane v vrtcu. Vsekakor priporočamo, naj otrok prve dni ne ostane v vrtcu od zgodnjega jutra do poznega popoldneva.

Kako otroka po daljših počitnicah ponovno navdušiti nad vrtcem?

Za večino otrok je srečanje s prijatelji in strokovnimi delavkami po dolgih počitnicah težko pričakovani čas. Na žalost pa nekateri otroci doživljajo krizo uvajalnega obdobja iz leta v leto. Pri teh je pomembno, da starši ravnajo tako, kot bi se z vrtcem srečali prvič. Pomembno je postopno navajanje na vrtec in vzpostavljanje zaupljivega odnosa med vzgojiteljico in starši.

Od kdaj, od katere starosti naj otrok sreča tudi druge ljudi? Kdaj naj mama prepusti otroka vsaj za nekaj časa drugim?

Razvojni psihologi trdijo, da so prva tri leta najbolj pomembna za ves nadaljnji razvoj posameznika. Strokovnjaki pripisujejo zgodnjemu otroštvu velik pomen. Nekateri otroci začnejo obiskovati vrtec takoj po zaključenem porodniškem dopustu staršev. Priporočljivo je, da se otrok v varnem naročju starša zgodaj srečuje z drugimi ljudmi. Pozitivne izkušnje mu bodo v prihodnosti, ko bo brez staršev, pripomogle k dobremu počutju in zaupanju. Kdaj bosta starša otroka prepustila drugim, je predvsem odvisno od počutja otroka. Starša se glede na svoja pričakovanja, ki jih gojita do otroka, odločita med domačim varstvom in vrtcem.

Kako je z navajanjem otroka na vrtec. Kako kar najbolje izkoristiti uvajalno dobo?

Otroka postopno uvajamo v vrtec. Otroci v tem času potrebujejo več pozornosti in nežnosti. Popoldanske in večerne ure preživimo v zaupljivem vzdušju. Otroku zagotovimo, da ga imamo radi ne glede na to, kako se bo vedel ob ločitvi. Starši pogosto sami pripomorejo k težavam otroka v prvih dneh, s tem, ko ga strašijo z vzgojiteljico: »Boš videl, kako je vzgojiteljica huda, če boš jokal!« ali »V vrtcu ne boš smel imeti stekleničke!« Nikakor ni primerno otroke strašiti z vrtcem. Pri večini otrok pride dan, ko pridemo ponj prehitro, ker bi se še rad igral!

Kaj vzgojiteljice pripravijo za otroke prvi dan? Kako je z drugim dnem?

Vzgojiteljice se temeljito pripravijo na sprejem otrok. Pomemben je dan odprtih vrat, ko se spozna z otrokom in njihovimi starši. Prvi dan pogosto mine z manj pretresov, kot nekaj naslednjih. Pri večini otrok začetne težave kmalu minejo. Vzgojiteljice se z otroki ob zaključku dneva pogovarjajo o dnevu, ki so ga skupaj preživeli in jim napove, kaj jih čaka jutri. Tako se otroci veselijo vsakega dne posebej.

Kako otroku prilagodimo tempo privajanja na vrtec?

Kako se bo otrok vedel ob prihodu v vrtec, je težko predvideti. Od dnevu odprtih vrat je otroku vse novo, zanimivo. Prav tako se zgodi, da je otrok v začetku navdušen in začne čez nekaj tednov jokati ob prihodu. Te začetne težave zagotovo pri večini otrok hitro minejo. Za otroka drugačen ritem prehranjevanja in spanja predstavlja velike spremembe. Vsak otrok ima tempo prilagajanja drugačen. Pri načrtovanju časa, ki ga bo starš preživel skupaj z otrokom je potrebno to upoštevati.

Starši imajo neka pričakovanja kaj bo vrtec nudil, to je ena najpomembnejših točk priprave na vrtec. Kako naj deluje relacija starš – vzgojiteljica, vrtec – starš?

Starši lahko aktivno sodelujejo z vrtcem. V vsakem oddelku skupaj oblikujejo načrt formalnih in neformalnih srečanj. Vsako pobudo in predlog s pridom uporabimo pri nadaljnjem delu. Zaupanje med staršem in strokovnima delavkama je temelj odnosa, ki ga bo otrok gojil do njiju. Brez tega otrok ne bo srečen in zadovoljen.

Kako je s tistimi otroki, ki ponovno prihajajo v vrtec in menjajo vzgojiteljico na katero so se v preteklem letu čustveno navezali?

Pri oblikovanju oddelkov se držimo kriterija, da gredo vsi otroci skupaj vsaj z eno od strokovnih delavk. Otroci se na druge strokovne delavke prej navežejo, kot na druge otroke. Zgodi pa se, da se zamenjata obe strokovni delavki. V tem primeru je uvajalni mesec obdobje spoznavanja in navajanja eden na drugega.

Kaj pa domače igrače? Tudi igrače so del čustvene opore, ki jo otrok potrebuje.

Otrok lahko prinese v vrtec karkoli, kar bo omililo njegove težave.Vez med domom in vrtcem predstavljajo tudi predmeti, ki jih ima otrok doma. Od starosti otroka je odvisno, kaj bo prinesel s seboj. Mlajši otroci prinašajo ninice, dude, stekleničke; starejši otroci predvsem igrače.

Eni otroci so bolj družabni, drugi manj. Situacija ločitve in snidenja je največji čustveni pretres za otroke in starše. Nekateri starši morda celo zmotno včasih mislijo, da otroci, ki jokajo ob ločitvi in snidenju, jočejo cel dan.

Za oba, otroka in starša je ločitev stresna, če otrok ne mara v vrtec. Kratko slovo je za večino otrok najboljše. Kadar se starši dolgo poslavljajo, otroku s tem kažejo, da ga ne želijo pustiti v vrtcu. Otroku je tako težje. Večino otrok pomiri pestovanje vzgojiteljice, umirjeno petje, zanimiva igrača in družba otrok. Preko dneva vse manj jokajo. Otrok ima vso pravico, da z jokom sporoča, da ni zadovoljen. Na nas odraslih je naloga, da mu ugodimo.