Zdravje v vrtcu

Sodelovanje je beseda, ki jo zelo pogosto uporabljamo, priporočamo, svetujemo. Hkrati pa je sodelovati včasih tudi težko, potrebno je več truda, prilagajanja, opazovanja in sklepanja kompromisov. Ko nam uspe, nam je lepo in je zadovoljstvo bistveno večje, saj ga imamo s kom deliti.
 
Koordinatorica projekta: Katija Mernik

 V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. K temu sodi spodbujanje gibanja, uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, skrb za osebno higieno …

V šolskem letu 2015/2016 smo veliko časa namenili zdravemu prehranjevanju – »ČAS JE ZA DOBER TEK«.