Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca

Vloga za znižano plačilo vrtca – subvencija vrtca (Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo! Vlogo vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev; navodila za izpolnjevanje vloge so priložena vlogi.)

Novost od 1. decembra 2018 dalje: Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.