Obveznosti staršev

 • Otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, druga odrasla oseba pa le z vašim dovoljenjem in seznanitvijo vzgojiteljice, vzgojitelja oz. pomočnice vzgojiteljice.
 • Otroka osebno predajte strokovni delavki.
 • Otrok je lahko v vrtcu, ki izvaja celodnevni program, največ 9 ur.
 • Starši morate vzgojitelja/ico vašega otroka seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
 • V primeru bolezni zadržite otroka doma in vzgojitelju/ici sporočite vzrok izostanka. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, razen ob pisnem potrdilu zdravnika.
 • Pravočasno nam sporočite morebitne spremembe vašega naslova in telefonskih številk, da vas lahko kontaktiramo v nujnih primerih.
 • Priporočamo, da otrok v vrtec ne prinaša stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (žvečilni gumi, frnikole …).
 • Dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne moremo odgovarjati zanje.
 • Redno izmenjujte informacije o otroku z vzgojiteljem/ico.
 • Udeležujte se roditeljskih sestankov, srečanj in drugih aktivnosti vrtca.
 • Sporočite vzgojitelju/ici dan in čas vašega morebitnega obiska v oddelku, ko želite sodelovati pri dejavnostih.
 • Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite ali osebno ali na oglasnih deskah v vrtcu.
 • Spoštujte sprejete dogovore in naš poslovni čas.
 • Redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca.
 • Pisno sporočite izpis otroka en mesec vnaprej na sedež zavoda.