Dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 • Slomškova migalnica: vsi vzgojitelji
 • Ciciban naravoslovec (4-6 let): Valerija Klemnčič, Jana Cehtl
 • Slomškova bralna značka: vsi vzgojitelji
 • Mladi ustvarjalci (5-6 let ): Tinka Vidmar Rajh, Mateja Veber
 • Pevski zbor (5-6 let ): Katja Lesjak
 • Športna ura z Gibalnico HopHop: učitelj športa z Gibalnice HopHop in vsi strokovni delavci
 • Cici-Vesela šola: Marina Marčec
 • Angleški jezik (okt.-jan.): Vanja Ungar
 • Španski jezik (feb.-maj): Urška Fras 

Te dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa ali celodnevno. Vanje so vključeni otroci drugega starostnega obdobja, predvsem otroci eno in dve leti pred vstopom v šolo, v skladu z njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne in so del Kurikuluma za vrtce.

 DODATNE DEJAVNOSTI

 • Plavalni tečaj (marec): Gibalnica HopHop
 • Smučarski tečaj (januar/februar): Gibalnica HopHop
 • Letovanje (maj): Slomškov vrtec
 • Telovadba z Gibalnico HopHop: Gibalnica HopHop

Dodatne dejavnosti organiziramo v skladu z željami na podlagi pisnih prijav. Vse dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, so plačljive.