Dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 • Slomškova migalnica
 • Ciciban vrtnar
 • Slomškova bralna značka
 • Ljudski plesi, igre in pesmi
 • Zmajčkov kotiček
 • Spretni prstki
 • Športna ura z Gibalnico HopHop

Te dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa ali celodnevno. Vanje so vključeni otroci drugega starostnega obdobja, predvsem otroci eno in dve leti pred vstopom v šolo, v skladu z njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne in so del Kurikuluma za vrtce.

 DODATNE DEJAVNOSTI

 • Plavalni tečaj
 • Smučarski tečaj
 • Letovanje
 • Tečaj angleškega jezika
 • Telovadba z Gibalnico HopHop

Dodatne dejavnosti organiziramo v skladu z željami na podlagi pisnih prijav. Vse dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, so plačljive.