React-EU – IKT za VIZ

Naš vrtec sodeluje v programu React-EU – IKT za VIZ.

Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ
Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022


Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ  je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt je podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Projekt React-EU – IKT za VIZ je bil v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.

Naložbo je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V okviru projekta je naš vrtec prejel 2.175,20 €. Iz tega naslova smo preko javnih razpisov, ki jih je izvedel Arnes, prejeli:

  • prenosni računalnik Lenovo
  • tablični računalnik Lenovo
  • tablični računalnik iPad
  • Full HD projektor BenQ
  • 2 kameri
  • 2 slušalke

Skrbnica projekta v vrtcu: Tina Pajek