Dan v vrtcu

Strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom omogoča duhovno, varno, zdravo, čustveno, toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, čustvenih in socialnih sposobnosti skozi ves dan.

Vzgojno izobraževalno delo se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice poskrbita za ureditev prostora pripravo materiala in sredstev, pri čemer upoštevata otrokov razvoj in potrebe. S tem omogočata otrokom ustvarjanje, raziskovanje, zadovoljevanje želja, potreb in interesov.