Vzgojni cilji

V vzgojno – izobraževalnem procesu želimo otroku omogočiti razvoj njegove osebnosti, spoštovanje njegove edinstvenosti, dostojanstva, pravic in svobode, pri čemer so vodilo splošne človeške in krščanske vrednote. Na tem temelju gradimo vzgojne in izobraževalne procese ter medsebojne odnose med otroki, vzgojitelji in starši.
Otroku želimo ponuditi čustveno toplo in duhovno zdravo okolje, v katerem se bo otrok počutil varnega in sprejetega.
Z medsebojnim zaupanjem, pogovorom in spoštovanjem želimo sodelovati s starši in tako v našem vrtcu graditi veselo in srečno družino.