Zaposleni

Direktor zavoda: JANI DRUŽOVEC, univ. dipl. teolog, župnik

Ravnatelj vrtca: ALEŠ TOČAJ, mag. prof. zgod. uč. in pouč.

Kuharica: ADRIANA KRAJNC

Gospodinja: MAJA LERHER KOVAČEVIČ

Hišnik: ZMAGO BELIČ

Vodja strokovnega aktiva: TINA PAJEK, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV; vzgojiteljica

 1. skupina: 
  • Tina Pajek, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV
  • Katja Lesjak, vzg.
 2. skupina:
  • Katija Mernik, dipl.vzg.
  • Vanja Ungar, dipl.vzg.
 3. skupina: 
  • Tinka Vidmar Rajh, dipl. vzg.
  • Tanja Furman, vzg.
 4. skupina: 
  • Martina Marčec, dipl. vzg. 
  • Valerija Klemenčič, vzg.
 5. skupina:
  • Urška Fras, univ. dipl. ped. in prof. špa., PI-PV
  • Mateja Veber, vzg.