Projekti

 • TURIZEM IN VRTEC – »Turizem in kultura« – v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije.
 • ZDRAVJE V VRTCU – v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Ljubljana.
 • HUMANITARNI PROJEKT
 • MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE – obisk Doma za ostarele v Slov. Bistrici.
 • VARNO S SONCEM
 • DAN ZEMLJE 
 • MALI SONČEK – v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica.
 • IZDELAVA DIDAKTIČNIH IGER Z NAVODILI
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • SLOMŠKOVA BRALNA ZNAČKA
 • SREČANJE TURISTIČNIH PODMLADKOV