Zdravje v vrtcu

Tudi v letošnjem šolskem letu 2017/2018 bomo, tako kot lani, izvajali projekt »Zdravje v vrtcu«.  V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. K temu sodi spodbujanje gibanja, uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, skrb za osebno higieno …

V šolskem letu 2015/2016 smo veliko časa namenili zdravemu prehranjevanju – »ČAS JE ZA DOBER TEK«.