Zaposleni

Direktor zavoda: JANI DRUŽOVEC, univ. dipl. teolog, župnik

Ravnatelj vrtca: ALEŠ TOČAJ, mag. prof. zgod. uč. in pouč.

Pedagoška vodja: KRISTINA VIDMAR RAJH, dipl. vzg.

Kuharica: VIDA OBERSNE

 1. skupina: 
  • Martina Marčec, dipl. vzg.
  • Valerija Klemenčič, vzg.
 2. skupina:
  • Katija Mernik, dipl. vzg. 
  • Urška Fras, univ. dipl. ped. in prof. špa., PI-PV
 3. skupina: 
  • Aleš Točaj, mag. prof.
  • Andreja Breznik, dipl. vzg. 
 4. skupina: 
  • Tinka Vidmar Rajh, dipl. vzg.
  • Mateja Veber, vzg.
 5. skupina:
  • Tina Pajek, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV (bolniški dopust)
  • Evelina Šket, dipl. vzg.
  • Tanja Furman, vzg.